Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Udruženje poslodavaca FBiH organizovalo panel diskusiju na temu Plava knjiga

Udruženje poslodavaca FBiH organizovalo panel diskusiju na temu Plava knjiga

Udruženje poslodavaca FBiH organizovalo je 27. septembra 2017. godine panel diskusiju na temu „Plava knjiga", kako bi članice Udruženja direktno, kroz primjedbe i sugestije, učestvovale u kriranju sadržaja i smjernica ovog značajnog dokumenta za ekonomiju Federacije BiH.

Plava knjiga je produkt Ekonomskog savjeta Vlade FBiH, a načinjena je s ciljem utvrđivanja novog modela razvoja (F)BiH, te će poslužiti kao input za pripremu materijala ekonomske politike Vlade FBiH za 2018. godinu.

Vizija Plave knjige je objasniti kako postati zemlja visokog dohotka, stoga jedan od autora prof. Vjekoslav Domljan između ostalog ističe da „ključni sektori razvoja trebaju biti digitalizirana industrija, finansijski sistem i dijaspora koji bi doprinijeli povećanju rasta BDP po dva procentna godišnje. Ključni agenti promjena bi trebali biti lideri lanaca vrijednosti (velika poduzeća), gazele (mala i srednja snažno rastuća poduzeća) te mikro digitalne kompanije".

Smanjivanjem troškova rada i opterećenja realnog sektora, kao i izjednačavanjem tretmana između javnih i privatnih kompanija, povećao bi se bruto domaći proizvod. Nužno je, rasterećenjem privrede i povećanim oporezivanjem potrošnje i imovine, promijeniti dosadašnju praksu i na taj način omogućiti privrednicima bolje poslovno okruženje, ističe direktor Zavoda za programiranje razvoja FBiH Ljubiša Đapan.

Tokom diskusije, poslodavci su podržali ciljeve Plave knjige, ali i izrazili bojazan za nedostastatak političke volje za realizacijom istih.

Temeljni problem ekonomije (F)BiH je što joj je ključna poluga razvoja i najprestižniji poslodavac javni sektor. Nad malenim i sputanim privatnim sektorom natkrilio se neefikasan i nepravičan javni sektor.

Ekonomski savjet Vlade FBiH i premijer Vlade FBiH će zvanično prezentovati Plavu knjigu početkom oktobra. Poslodavci i druge zainteresovane institucije će imati priliku o knjizi čuti i tokom javnih prezentacija koje će biti upriličene u nekoliko gradova Federacije BiH.