Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Udruženje poslodavaca FBiH organizira prvi Sajam srednjih strukovnih škola Kantona Sarajevo

Udruženje poslodavaca FBiH organizira prvi Sajam srednjih strukovnih škola Kantona Sarajevo
Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauku i mladih KS organizira Sajam srednjih strukovnih škola u Kantonu Sarajevo. Sajam će se održati 30. novembra 2018. godine u Domu mladih u Skenderiji. Na Sajmu srednjih strukovnih škola predstavit će se 20 strukovnih škola sa područja Kantona Sarajevo.
 
„Sajam srednjih strukovnih škola Kantona Sarajevo je prvi ove vrste kojeg Udruženje poslodavaca organizira u okviru projekta 'Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije'. Sajam je jedinstvena prilika za srednje strukovne škole Kantona Sarajevo da se predstave potencijalnim učenicima i njihovim roditeljima, ali i poslodavcima. Naš cilj je da organizacijom Sajma doprinesemo usklađivanju ponude i potražnje na tržištu rada, povećanju zaposlenosti u Kantonu Sarajevo, jačanju lokalnog ekonomskog razvoja putem stvaranja sinergije između poslodavaca, obrazovnih ustavova, javnih ustanova za zapošljavanje, općina i NVO. Svjesni neusklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada, neadekvatnih nastavnih programa u školama koji nisu orijentirane ka realnim potrebama poslodavaca, pomanjkanja kvaltetne praktične nastave koja bi omogućila brzo uključivanje u proces rada u kompanijama, nedovoljne motiviranosti učenika za sticanjem kompetencija, nedovoljne saradnje i povezanosti obrazovnih institucija i kompanija, mi u Udruženju poslodavaca FBiH želimo dati konkretan doprinos popularizaciji srednjih škola strukovnih zanimanja i poboljšanju kompetencija onih koji traže posao", rekao je Zlatan Dedić iz Udruženja poslodavaca FBiH.

Projekat „Promocija dualnog obrazovanja kroz pilot projekat i edukaciju" implementira Udruženje poslodavaca FBiH u partnerstvu sa Srednjom školom za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Srednjoškolskim centrom Vogošća, Javnom ustanovom „Služba za zapošljavanje KS", sarajevskim općinama Novi Grad, Novo Sarajevo i Vogošća, te kompanijom Centrotrans dd Sarajevo. Ovaj projekat, zajedno sa 19 lokalnih partnerstava, podržanih u okviru krovnog projekta "Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH", finansira Europska unija sa četiri miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), s ciljem prekvalifikacije skoro 2.000 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 općine u BiH.

„Srednje strukovne škole sa područja Kantona Sarajevo i na ovaj način žele doprinijeti realizaciji naše strategije da kroz dualno obrazovanje našim učenicima omogućimo da sa što više stručnih i praktičnih znanja i vještina budu konkurentniji na tržištu rada. Ujedno, roditeljima naših sadašnjih i budućih učenika želimo predstaviti naše programe urađene s ciljem da obrazujemo kadrove koji će savladanim znanjima i vještinama odgovoriti zahtjevima poslodavaca i brzo pronaći posao, a ne kadrove za biroe za zapošljavanje", istaknuo je Elmedin Lukač, direktor Srednje škole metalskih zanimanja Sarajevo.

Prateća aktivnost prvog Sajma srednjih strukovnih škola Kantona Sarajevo je panel diskusija o temi „Dualno obrazovanje kao model rješavanja problema tržišta rada" na kojemu će uz moderatora Zlatana Dedića, sugestije i prijedloge kako je kroz dualno obrazovanje moguće unaprijediti tržište rada dati ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović, v.d. direktora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Muhamed Bekto, predsjednik Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo Safudin Čengić, predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo Muamer Mahmutović i direktor Srednje škole metalskih zanimanja Elmedin Lukač.

Učesnike Panel diskusije pozdravit će nacionalni LEP koordinator Amra Selesković.