Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Udruženje poslodavaca FBiH i Njemačko udruženje malih i srednjih preduzeća potpisali Memorandum o razumijevanju

Udruženje poslodavaca FBiH i Njemačko udruženje malih i srednjih preduzeća potpisali Memorandum o razumijevanju

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović i predsjednik Njemačkog udruženja malih i srednjih preduzeća (BMVW) Mario Ohoven potpisali su danas u Sarajevu Memorandum o razumijevanju, s ciljem uspostavljanja saradnje Udruženja poslodavaca FBiH i BMVW i pružanja podrške održivom industrijskom razvoju, koristeći svoje potencijale u korist poslodavaca Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke.

„Njemačka je jedan on naših najvećih partnera, a ovo je korak ka učvršćivanju odnosa i proširenju te saradnje. Udruženje poslodavaca FBiH će kolegama iz BMVW biti na operativnom nivou na raspolaganju u punom kapacitetu", kazao je Smailbegović.

Memorandumom je predviđena saradnja u oblasti industrijske i investicione politike i sprovođenje politika regionalnog razvoja.

„Saradnja sa Bosnom i Hercegovinom se povećava iz dana u dan. Međutim, preostalo je još posla kako bi se otklonili određeni problemi, kao što je odljev kvalitetne radne snage. Rješavanje ovog problema iziskuje međusobnu saradnju. Umrežavanjem ove dvije zemlje možemo ostvariti dugoročne planove", istakao je Ohoven.

Njemačko udruženje malih i srednjih preduzeća je nevladina organizacija koja broji oko 680.000 članica, a koje upošljavaju oko 12 miliona ljudi. Zastupa interese članica u politici, upravnim  tijelima, sindikatima i velikim kompanijama.