Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

U Budimpešti održan kurs o dostojanstvenom radu

U Budimpešti održan kurs o dostojanstvenom radu

Međunarodna organizacija rada održala je kurs „Central and Eastern European Regional Training Course on Labour and Social Policies for Decent Work". Kurs se održavao u Budimpešti od 25.09. do 28.09.2018. godine. Učesnici kursa bili su predstavnici poslodavaca, sindikata i ministarstva,  a ispred Udruženja poslodavaca FBiH učestvovala je pravnica Jasmina Kurspahić.

Glavni ciljevi ILO-a su promovisanje prava na rad, podsticanje uspostavljanja dostojanstvenih uslova za rad, poboljšanje socijalne zaštite i ojačavanje dijaloga po pitanjima vezanim za rad, te je cilj obuke bio omogućiti učesnicima da postanu djelotvorni praktičari za dostojanstven rad i zagovornici agende MOR-a za dostojanstven rad u svojim zemljama.

Tokom kursa diskutovalo se o dostojanstvenom radu, minimalnoj satnici, budućnosti rada, inovacijama u aktivnim politikama tržišta rada, socijalnoj zaštiti, poboljšanju socijalnog dijaloga, ulozi nacionalnih i socijalnih vijeća u ekonomskim reformama, te o formaliziranju neformalne ekonomije.

Učesnici su posjetili i Weiss Manfred Vocational School gdje su se upoznali sa sistemom VET obrazovanja.