Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Svjetska banka i UPFBiH o procjeni rada i radnih mjesta za BiH

Svjetska banka i UPFBiH o procjeni rada i radnih mjesta za BiH
Tim Svjetske banke koji radi na procjeni rasta i radnih mjesta za Bosnu i Hercegovinu 31. januara 2019. godine posjetio je Udruženje poslodavaca FBiH i razgovarao sa pomoćnikom direktora Zlatanom Dedićem.

Na sastanku je razgovarano o Izvještaju o ocjeni rasta i radnih mjesta za Bosnu i Hercegovinu koji obuhvata temeljne politike za ovu oblast: uloga države kao najvećeg poslodavca, makroekonomska stabilnost, povoljno okruženje za poslovanje,  socijalna zaštita i radne politike, te investicije u ljudski kapital.

Pomoćnik direktora Udruženja naglasio je da je Udruženje aktivno radi na poboljšanju poslovnog ambijenta, te da je političkim strankama u BiH set mjera za rasterećenje privrede, unapređenje poslovnog ambijenta koji će omogućiti stabilno poslovanje članica UPFBiH, povećanje zaposlenosti, suzbijanje sive ekonomije, pojednostavljivanje administrativnih procedura, ravnopravan tretman privatnog sektora u odnosu na javni, jačanje socijalnog dijaloga, te intenziviranje rada sa Vladom FBiH u cilju postizanja adekvatnog poslovnog ambijenta.

Informacije Udruženja poslodavaca tim Svjetske banke koristit će za predstavljanje nadležnim institucijama preliminarnog Izvještaja sa preporučenim mjerama za stvaranje više radnih mjesta i povećanje efikasnosti javnog sektora.