Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Studijsko putovanje u Bavarsku na temu "Mašine i tehnička oprema u metaloprerađivačkoj industriji"

Studijsko putovanje u Bavarsku na temu
Predstavništvo njemačke privrede u BiH u periodu od 18. do 23. marta 2019. g. u saradnji sa partnerskom firmom „em&s GmbH" iz Njemačke, a pod pokroviteljstvom Bavarskog ministarstva za privredu, razvoj i energiju, organizira studijsko-poslovno putovanje bosanskohercegovačkih i srbijanskih kompanija/organizacija u Bavarsku na temu „Mašine i tehnička oprema u metaloprerađivačkoj industriji".

Ministarstvo privrede Bavarske će preko svoje agencije „Bayern International" podržati ovu posjetu bosanskohercegovačke/srbijanske delegacije u okviru programa „Bayern - Fit for Partnership". Ciljevi ovog projekta su uspostavljanje poslovnih kontakata, razmjena iskustava, edukacija bosanskohercegovačkih tj. srbijanskih učesnika, upoznavanje savremenih i efikasnih tehnologija, kao i produbljivanje saradnje između bavarskih i bosanskohercegovačkih odnosno srbijanskih kompanija i organizacija. Sprovođenje ovog projekta podrazumijeva posjete bavarskim kompanijama i institucijama, individualne razgovore i programe, seminare, kućne sajmove i slično. Ciljna grupa projekta su rukovodioci tj. donosioci odluka, te eksperti bosanskohercegovačkih i srbijanskih kompanija i institucija u datoj oblasti.

Broj subvencionisanih učesnika iz Bosne i Hercegovine i Srbije je ograničen, a finalni izbor učesnika i realizacija putovanja su pod ingerencijom i pokroviteljstvom Bavarskog ministarstva za privredu, razvoj i energiju, koje zastupa servisno društvo „Bayern International GmbH". Iz tog razloga je blagovremena i potpuna prijava vrlo poželjna.

Krajnji rok za dostavljanje prijave je 15. februar 2019. godine. Potrebo je popuniti prijavni formular i upitnik i dostaviti na e-mail sanjin.purgic@ahk.ba ukoliko želite da učestvujete na ovom delegacijskom putovanju.

Više informacija i detalja u vezi sa studijskim putovanjem možete naći u pozivnom pismu.

Do ovog trenutka nisu definisana sva odredišta putovanja, a program je podložan izmjenama i dopunama.

Važna napomena: Predstavništvo njemačke privrede u BiH šalje preliminarni spisak učesnika Bavarskom ministarstvu u ponedjeljak, 18. Februara. Ukoliko želite da budete dio delegacije odnosno učesnik projekta, neophodno je da nam do 15. februara 2019. godine pošaljete popunjen prijavni formular i upitnik.

U slučaju dodatnih pitanja molimo vas da se obratite na mail: sanjin.purgic@ahk.ba.