Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Stručni skup „Registracija i oporezivanje poslovnih jedinica stranih pravnih lica u BiH“


  Četvrtak, April 19. 2018

  16:00 h


Više o događaju OVDJE.

Arhiva