Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Stručni skup „Registracija i oporezivanje poslovnih jedinica stranih pravnih lica u BiH“

Stručni skup „Registracija i oporezivanje poslovnih jedinica stranih pravnih lica u BiH“

Fiskalno udruženje – IFA ogranak u Bosni i Hercegovini u saradnji sa PwC Sarajevo, organizuje stručni skup na temu "Registracija i oporezivanje poslovnih jedinica stranih pravnih lica u BiH".

Ovo je prva u nizu planiranih aktivnosti u 2018. godini koje će se organizovati sa ciljem da se učesnicima, ali i široj javnosti, ukaže na značaj određenih tema iz oblasti poreza, sa stanovišta različitih zakonskih  rješenja i prakse u okviru BiH, te međunarodnih poreskih pravila, kao i problema u praktičnoj primjeni.

Fiskalno udruženje – IFA ogranak u Bosni i Hercegovini osnovano je sa ciljem proučavanja i zalaganja za unapređenje poreskog prava i poreske legislative u BiH, kao i međunarodnog i uporednog prava u oblasti javnih finansija, naročito međunarodnog i uporednog fiskalnog prava, te finansijskih i ekonomskih aspekata oporezivanja.

Udruženje okuplja stručnjake iz javnog, privatnog i akademskog sektora sa cijele teritorije Bosne i Hercegovine koji se bave fiskalnim pitanjima, te pruža jedinstvenu platformu za razmjenu mišljenja i stavova, uzimajući pri tom u obzir različita okruženja i organizacije iz kojih članovi dolaze. Udruženje je ubrzo nakon osnivanja dobilo status ogranka Međunarodne fiskalne asocijacije (IFA), jedine nevladine međunarodne organizacije koja se bavi fiskalnim pitanjima, a da pri tom nije vezana ni za jedan sektor. IFA je osnovana 1938. godine sa sjedištem u Holandiji i trenutno broji više od 12.500 članova iz 116 zemalja, sa ograncima u 70 zemalja. Više informacija o radu udruženja možete pronaći na www.ifa-bih.ba.

Na ovoj radionici obraditi ćemo sljedeće teme:

• Definicija Stalnog mjesta poslovanja, prema lokalnim zakonima i Sporazumima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja;

• Obveznici registracije;

• Obaveze domaćih pravnih lica;

• Način izmirenja poreskih obaveza, obavezne evidencije;

• Najčešći problemi u praksi.

Radionica će se održati 19. aprila 2018. godine u periodu od 16:00 do 18:00 sati. Mjesto održavanja je Unitic poslovni centar, Sarajevo.

Učešće na radionici je besplatno. Zbog ograničenog broja mjesta, molimo vas da potvrdite svoje učešće najkasnije do 16. aprila 2018. godine.

Prijavu sa kontakt podacima učesnika možete dostaviti putem emaila info@ifa-bih.ba.