Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Smailbegović i Bektić o predstojećoj tematskoj sjednici ESV-a o minimalnoj plaći

Smailbegović i Bektić o predstojećoj tematskoj sjednici ESV-a o minimalnoj plaći
Na inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH, predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović i predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Mevludin Bektić održali su sastanak na kojem su razgovarali o predstojećoj tematskoj sjednici ESV-a.

Tematska sjednica ESV-a održat će se 15. jula 2021. godine sa jednom tačkom Dnevnog reda - utvrđivanje minimalne plaće u FBiH.

Predsjednik UPFBiH je na sastanku istakao da su poslodavci za povećanje plaće radnicima, ali da bi nerealno povećanje minimalne plaće ugrozilo bi obrtnike i male biznise. Također je istaknuto da je potrebno smanjiti namete i opterećenje poslodavaca.