Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Skupština Udruženja poslodavaca FBiH 04. aprila 2018. godine

Skupština Udruženja poslodavaca FBiH 04. aprila 2018. godine

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine organizirat će 17. redovnu godšnju skupštinu UPFBiH u srijedu, 04. aprila 2018. godine  u Kongresnoj dvorani Hotela Terme na Ilidži, sa početkom od 12:00 sati.

Centralna tema redovne godišnje Skupštine UPFBiH bit će donošenje Plana rada za 2018. godinu, u okiru kojega će biti predložene i razmatrane aktivnosti usmjerene u pravcu kreiranja povoljnijeg poslovnog okruženja u Federaciji BiH.  Udruženje će svoje aktivnosti u ovoj godini zasnivati na nastojanjima za ostvarenje jasno definiranih ciljeva kao što su rasterećenje privrede, unapređenje poslovnog ambijenta koji će omogućiti stabilno poslovanje članica UPFBiH, razvoj i punu zaposlenost, suzbijanje sive ekonomije, pojednostavljivanje administrativnih procedura,  ravnopravan tretman privatnog/realnog sektora u odnosu na javni,  jačanje socijalnog dijaloga, intenziviranje rada sa Vladom FBiH u cilju postizanja adekvatnog poslovnog ambijenta te kolektivno pregovaranje sa sindikatom. Cilj je i jačanje imidža i materijalnih, kadrovskih i organizacionih kapaciteta UPFBiH.

U planu rada za 2018. godinu, kao prioritetne aktivnosti definirane su i rasterećenje privrede kroz sprečavanje uvođenja novih nameta i smanjenje cijene rada, smanjenje parafiskalnih nameta, porezne olakšice, konkretni prijedlozi vezani za izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) koje idu u pravcu pomjeranja roka za podnošenje prijave za plaćanje PDV-a na zadnji dan u mjesecu, plaćanje PDV-a po naplati fakture, isključivanje prava na odbitni PDV za fakturu koja nije plaćena itd.

UPFBiH će aktivno raditi na predlaganju i lobiranje za donošenje seta reformskih zakona. Između ostalog sačinit će se prijedlozi nekoliko zakona i ponuditi ih svim strankama koje učestvuju na izborima da ih odmah po formiranju vlasti, na prvim zasjedanjima parlamenta usvoje.

Također, UPFBiH će na redovnoj skupštini pokrenuti inicijativu i raditi na donošenju uredbe prema kojoj nijedan zakon neće moći biti usvojen, a da prethodno nije dobio mišljenje poslovne zajednice odnosno UPFBiH, u smislu kako će taj zakon uticati na poslovanje. Radit će se i na izmjenama Poslovnika o radu oba doma Parlamenta FBiH s ciljem da se na sjednice oba doma Parlamenta FBiH pozivaju predstavnici UPFBiH i da im se dostavljaju materijali, kao i zastupnicima i delegatima.