Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Skupština Grupacije poslodavaca ZE-DO kantona pri UPFBiH krajem juna 2018. godine

Skupština Grupacije poslodavaca ZE-DO kantona pri UPFBiH krajem juna 2018. godine

Direktor i predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević i Adnan Smailbegović, održali su 10. maja 2018. godine u Tešnju sastanak sa predsjednicima općinskih udruženja poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona. Sastanku su prisustvovali predstavnici Grupacije poslodavaca ZE-DO pri UPFBiH, Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče, Udruženja poslodavaca Grada Zenice, Udruženja poslodavaca općine Kaknja i Udruženja privrednika „Biznis-Tešanj" Jelah - Tešanj.

Razgovarano je o pripremama za održavanje Skupštine Grupacije poslodavaca ZE-DO kantona pri UPFBiH. Skupština će se održati krajem juna 2018. godine, a predsjednici općinskih udruženja, u skladu sa kriterijima, predložit će svoje kandidate za izbor predsjednika i zamjenika Skupštine, kao i za izbor predsjednika Upravnog odbora i dva potpredsjednika. Na Skupštini će biti izabrani i članovi Upravnog odbora.