Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica UO Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo

Sjednica UO Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo
Na sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo, održane 30. oktobra 2018. godine u prostorijama kompanije Alternativa u Sarajevu, razmatran je Nacrt zakona o dualnom obrazovanju, dokument "Šta poslodavci KS očekuju od nove vlasti u Kantonu Sarajevo” i prijedlozi sporazuma o saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu i Internacionalnim Univerzitetom u Sarajevu.

Sjednici su, izuzev članova Upravnog odbora, prisustvovali i predjsednik Skupštine UPKS Nijaz Skenederagić, direktor Zavoda za zapošljavanje KS Muhamed Bekto, ministar obrazovanja, nauke i mladih KS Elvir Kavazović, kao i pomoćnica ministra Lamija Husić, predstavnice GIZ-a Sanida Hasanbegović-Čar i Elma Veleder Arifagić, i stručni savjetnik za industriju Ministarstva privrede KS Adnan Aganović.

U raspravi o Nacrtu zakona o dualnom obrazovanju, pomoćnica ministra Lamija Husić predstavila je osam cjelina Nacrta zakona, te pozvala poslodavce da dostave svoje primjedbe i sugestije kako bi nakon razmatranja materijala i finaliziranja budžeta Nacrt bio upućen Vladi KS.

Poslodavci su imali brojna pitanja u vezi finansiranja učenika, njihove zaštite na radu, mentorima, itd., te je zaključeno da će se održati sastanak poslodavaca sa predstavnicima Ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu KS kako bi se razmotrili svi troškovi i napravio kvalitetan tekst Zakona.

Nadalje, predsjednik Upravnog odbora Safudin Čengić prezentovao je dokument "Šta poslodavci KS očekuju od zakonodavne i izvršne vlasti u KS”. Zahtjevi poslodavaca, između ostalog, odnose se na rasterećenje privrede kroz smanjenje parafiskalnih nameta i uvođenje poreskih olakšica, donošenje novih i izmjene postojećih zakona u KS i učešće UPKS u svim fazama izrade i donošenja zakona, unapređenje rada Ekonomsko-socijalnog vijeća KS i unapređenje poslovnog ambijenta u Kantonu Sarajevo kroz specifične mjere koje je predložilo Udruženje poslodavaca KS.

Dokument će biti dostavljen političkim strankama u Kantonu Sarajevo s ciljem zahtjevanja sastanka, a kako bi se novoizabrani zastupnici upoznali sa problematikom sa kojima se susreću poslodavci.

Na sjednici su također razmatrani sporazumi o saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu i Internacionalnim Univerzitetom u Sarajevu. Članovi UO prihvatili su Sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu u predloženom obliku, dok će Udruženje poslodavaca KS pripremiti prijedlog novog okvirnog Sporazuma o saradnji sa Internacionalnim Univerzitetom u Sarajevu, a koji će predviđati da će se sporazum o obavljanju prakse dogovarati direktno između poslovnih subjekata i Univerziteta.