Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica UO Gruopacija poslodavaca ZDK pri UPFBiH

Sjednica UO Gruopacija poslodavaca ZDK pri UPFBiH
Na sjednici Upravnog odbora Grupacije poslodavaca ZDK pri Udruženju poslodavaca FBiH, održanoj 30. januara 2019. godine, nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sjednice UO, članovi su raspravljali o formiranju tima za pregovore s vladajućim strankama.

Zaključeno je da će tim sačinjavati od predsjednika UO, dva potpredsjednika UO, te od članova delegacije poslodavaca u Ekonomsko-socijalnom vijeću ZDK. Članovi su definisali najbitnije tačke o kojima treba voditi pregovore, a tiču se efikasnosti rada ESV-a sa novom vladom, poboljšanje položaja privrede ZDK, kao i o dokumentu „Šta poslodavci očekuju od zakonodavne i izvršne vlasti u ZDK". Pregovorima će se pristupiti nakon formiranja Vlade ZDK.

Nadalje, prihvaćen je prijedlog predsjednika UO Kasima Kotorića da se uputi zahtjev Udruženju privrednika „Biznis-Tešanj" za imenovanje novog člana ESV-a ispred privrednika iz Tešnja.

Pod tačkom raznom, članovi su raspravljali o izvještaju aktivnosti Grupacije na Revidiranom akcionom planu strategije zapošljavanja, koji će se dostaviti Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, kao i problemu neprisustva određenih članova sjednicama Upravnog odbora.