Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Šef sektora za ekonomska pitanja Američke ambasade podržao inicijativu UPFBiH

Šef sektora za ekonomska pitanja Američke ambasade podržao inicijativu UPFBiH
Šef sektora za ekonomska pitanja Američke ambasade u BiH John M. Ashworth i ekonomski specijalist Ambasade Amra Džaferović razgovarali su 22. maja 2019. godine sa rukovodstvom Udruženja poslodavaca FBiH na čelu sa predsjednikom i direktorom Adnanom Smailbegovićem i Mladenom Pandurevićem o inicjativi Udruženja za rasterećenje privrede.

Predstavnici Udruženja naglasili su da će usvajanje inicijative rezultirati poboljšanjem poslovnog ambijenta i rasterećenjem privrede.

Ashwort je pozdravio Inicijativu te naglasio da će Američka ambasada u BiH razmotriti načine pomoći u realizaciji iste.