Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak u Vladi FBiH: Obnovljen dijalog poslodavaca i sindikata

Sastanak u Vladi FBiH: Obnovljen dijalog poslodavaca i sindikata
U zgradi Vlade FBiH 09. jula održan je sastanak premijera Federacije BiH Fadila Novalića i federalnih ministara rada i socijalne politike Veska Drljače i energije rudarstva i industrije Nermina Džindića s predstavnicima grupacije industrijskih sindikata iz metalske industrije, elektroprivrede, građevinarstva, tekstila i kože, šumarstva i rudarstva, te predstavnika Udruženja poslodavaca FBiH.
 
Razgovarano je o setu zakona koji su od posebnog interesa za radnike. Predstavnici sindikata pozdravili su odluku Vlade kojom su u Budžetu FBiH predviđena sredstva za uvezivanje radnog staža, te iznijeli zahtjev da budu i uvećana ako to bude potrebno. Također je istaknuta važnost što hitnijeg usvajanja Zakona o sigurnosti na radu koji je već duži period u parlamentarnoj proceduri.

Posebna pažnja posvećena je razmatranju Nacrta zakona o štrajku, te istaknuta potreba da se sva preostala sporna pitanja usaglase između predstavnika sindikata i poslodavaca u što kraćem periodu. Na kraju je zaključeno da socijalni dijalog nema alternativu, da ga u narednom periodu treba intenzivirati i da rad Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH ne može biti talac nikakvih politika kao ni nefunkcioniranja Saveza samostalnih sindikata BiH, što je trenutno slučaj.