Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak u vezi kolektivnog ugovora za djelatnost hemije i nemetala

Sastanak u vezi kolektivnog ugovora za djelatnost hemije i nemetala
Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević i sekretar Udruženja Mersiha Jusić održali su 21. novembra 2018. godine sastanak sa predsjedavajućom Pregovaračkog tima za potpisivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost hemije i nemetala Melihom Rizvić.

Pregovarački tim potražio je pomoć Stručne službe Udruženja poslodavaca FBiH pri pronalaska rješenja za pitanja koja su sporna u pregovorima sa Samostalnim sindikatom hemije i nemetala FBiH za zaključivanje pomenutog kolektivnog ugovora.

Na sastanku je dogovoreno da će Pregovarački tim ponuditi Sindikatu kompromisna rješenja, nakon čega će se zakazati sastanak pregovaračkih timova Sindikata i Grupacije poslodavaca hemije i nemetala, u cilju postizanja konačnog dogovora i zaključivanja kolektivnog ugovora.

Udruženje poslodavaca FBiH ostaje opredjeljeno za kolektivno pregovaranje i osiguranje prava kako radnicima, tako i poslodavacima. Namjera je da se navedeni ugovor, u skladu sa programskim ciljevima UPFBiH, zaključi do kraja ove godine.