Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak sa Klubom SBB-a u Zastupničkom domu PFBiH o "Inicijativi 20+5+6"

Sastanak sa Klubom SBB-a u Zastupničkom domu PFBiH o
Predsjednik i direktor Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović i Mladen Pandurević održali su 14. maja 2019. godine sastanak sa Klubom zastupnika Saveza za bolju budućnost u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, a kako bi razgovarali o inicijativi Udruženja poslodavaca FBiH za poboljšanje poslovnog ambijentana.

Zastupnici su pohvalili i prihvatili "Inicijativu 20+5+6" koju su detaljno analizirali, te se zahvalili Udruženju što je preuzelo proaktivnu ulogu u kreiranju mjera za rasterećenje privrede.

Na konstuktivnom sastanku posebna pažna posvećena je tekstovima Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o doprinosima, Zakona o porezu na dohodak i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit. Udruženje će primjedbe i sugestije zastupnika SBB-a na pomenute zakone razmotriti u cilju formiranja što kvalitetnijih tekstova zakona.