Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak pregovaračkog tima za djelatnost hemije i nemetala

Sastanak pregovaračkog tima za djelatnost hemije i nemetala

S ciljem utvrđivanja konačnog prijedloga teksta Kolektivnog ugovora, pregovarački tim za djelatnost hemije i nemetala pri Udruženju poslodavaca FBiH održao je sastanak 15. maja 2018. godine.

Na sastanku se razgovaralo o ključnim spornim pitanjima, te su zauzeti konačan stavovi po pitanjima koja će biti definisana ovim kolektivnim ugovorom, kao što je najniža plaća, pravo na regres, povećanje naknade plaće i slično.

Pripremljen je konačan prijedlog Kolektivnog ugovora koji će, nakon usaglašavanja sa članicama Udruženja iz ove oblasti, krajem maja, biti upućen Sindikatu hemije i nemetala. Očekuje se da će Sindikat u dobroj vjeri pristupiti pregovorima, te da će Kolektivni ugovor za djelatnost hemije i nemetala biti uskoro potpisan.

Udruženje poslodavaca FBiH ostaje opredjeljeno za kolektivno pregovaranje i osiguranje prava kako radnicima, tako i poslodavcima. Nastavljeni su pregovori i sa ostalim granskim sindikatima s ciljem potpisivanja kolektivnih ugovora za koje to još nije završeno.