Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak Pregovaračkog tima o Kolektivnom ugovoru za djelatnost metala

Sastanak Pregovaračkog tima o Kolektivnom ugovoru za djelatnost metala

Članovi Pregovaračkog tima Grupacije poslodavaca za zaključivanje kolektivnog ugovora za djelatnost proizvodnje i prerade metala održali su 10. jula 2018. godine sastanak s ciljem zauzimanja stavova i prevazilaženja problema nastalih zbog nepostojanja saglasnosti između Udruženja poslodavaca i Sindikata o konačnom tekstu istog, zbog čega je Sindikat metalaca FBiH prekinuo pregovore.

Članovi Pregovaračkog tima izrazili su nadu da će socijalni dijalog biti nastavljen, te da će Sindikat stimulativno djelovati u cilju zaključivanja kolektivnog ugovora.