Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak predstavnika Udruženja i v.d. direktora Porezne uprave FBiH

Sastanak predstavnika Udruženja i v.d. direktora Porezne uprave FBiH

Predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH održali su 13. aprila 2018. godine sastanak sa v.d. direktorom Porezne uprave FBiH Šerifom Isovićem i saradnicima. Ispred UPFBiH sastanku su prisustvovali Adnan Smailbegović, Mladen Pandurević, Mersiha Jusić i Zlatan Dedić.

Udruženje poslodavaca je, s ciljem rasterećenja privrede, pripremilo inicijative vezano za izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit, Zakona o fisklanim sistemima, Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o računovodstvu i reviziji, te Zakona o finasijskom poslovanju.

Udruženje je, prije upućivanja inicijativa nadležnim institucijama, zatražilo mišljenje Poreske uprave FBiH.

Isović je istakao da su inicijative opravdane te da Porezna uprava i Udruženje poslodavaca FBiH trebaju biti sinergija kako bi se izradili zakonski propisi koji će biti primjenljivi u praksi.