Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak o Nacrtu zakona o zaštiti na radu

Sastanak o Nacrtu zakona o zaštiti na radu

Prošle sedmice, 27. i 28. novembra 2017. godine, održan je sastanak u Ministarstvu rada i socijalne politike vezano za Nacrt zakona o zaštiti na radu. Sastanku su prisustvovali predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH, Sindikata i Ministarstva.

Udruženje poslodavaca FBiH je više puta upozoravalo Vladu da je postala praksa da se zakoni koji su usaglašeni od strane socijalnih partnera i koji su dobili saglasnost članova ESV-a upute u parlamentarnu proceduru u izmijenjenom obliku, što u konačnici utiče na kvalitet Zakona. Stoga su smatrali, shodno sa zaključkom Ekonomsko-socijlnog vijeća FBiH, neophodnim da se održi sastanak na kojem će se zatražiti da se Nacrt pomenutog zakona vrati u oblik koji su prethodno usaglasili socijalni partneri.

Nakon sastanka, Ministarstvo je primjedbe Udruženja poslodavaca FBiH razmotrilo i većinom prihvatilo, te su one ugrađene u tekst Nacrta zakona.

Zakon će se naći na dnevnom redu naredne sjednice ESV-a.

Nacrt zakona možete preuzeti OVDJE.