Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak o Kolektivnom ugovoru za granu finansija

Sastanak o Kolektivnom ugovoru za granu finansija

Članovi Upravnog odbora Grupacije poslodavaca iz oblasti finansijskog poslovanja pri UPFBiH i pregovaračkog tima za zaključivanje Kolektivnog ugovora Samostalnog sindikata radnika finansijskih organizacija u FBiH održali su 05. jula 2018. godine sastanak u cilju prevazilaženjenja problema koji koče potpisivanje Kolektivnog ugovora za granu finansija i pronalaska najboljih mogućih rješenja.

Zaključeno je da će rezultate pregovora Samostalni sindikat radnika finansijskih organizacija u FBiH uputiti svojoj Skupštini koja će se izjasniti o ovom pitanju.