Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak koordinatora projekta „Promocija dualnog obrazovanja kroz pilot projekat i edukaciju“ i predstavnica općina Novo Sarajevo i Vogošća

Sastanak koordinatora projekta „Promocija dualnog obrazovanja kroz pilot projekat i edukaciju“ i predstavnica općina Novo Sarajevo i Vogošća

Koordinator projekta „Promocija dualnog obrazovanja kroz pilot projekat i edukaciju" Zlatan Dedić održao je sastanak 28. augusta 2018. godine sa pomoćnicom načelnika Općine Vogošća Dženanom Bešlija i šeficom Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj Hazimom Pecirep, partnerima na Projektu.

Udruženje poslodavaca FBiH zajedno sa parterima implementira navedeni projekat, a koji je jedan od 19 lokalnih partnerstava podržanih u okviru krovnog projekta ''Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH'' kojeg Europska unija finansira sa četiri miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), s ciljem prekvalifikacije skoro 2.000 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 općine u BiH. Projekat se provodi od februara 2018. godine, a do sada su održana tri edukacijska seminara , a 18 učenika završilo je praktičnu obuku kod kompanije Centrotrans u skladu sa Projektom.

Na sastanku se razgovaralo o modulima sufinansiranja projekta od strane partnera, te će se u narednom periodu konkretizirati ova vrsta saradnje između općina i Udruženja poslodavaca FBiH.