Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak konsultanta Svjetske banke i direktora UPFBiH

Sastanak konsultanta Svjetske banke i direktora UPFBiH

Na sastanku direktora Udruženja poslodavaca FBiH Mladena Pandurevića i pomoćnika direktora UPFBiH Zlatana Dedića sa lokalnim konsultantom Svjetske banke Mirzom Ribićem razgovarano je o razvoju finansijskog poslovanja.

Ribić je predstavio novi koncept Razvojne banke FBiH u kojem bi ona podržavala start-up biznise, klasterizaciju i razvoj poljoprivrede. Međutim, direktor Udruženja poslodavaca FBiH izrazio je bojazan u novi koncept, jer nisu uređeni društveni odnosi koji onemogućuju politički uticaj na poslovanje banke.

Pandurević je istakao da Vlada ne može biti jedina u upravljačkoj strukturi Razvojne banke FBiH, te tražio da se u upravljačku strukturu budu uključeni predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH i Privrednke komore FBiH, radi

Također, Pandurević je istakao nephodnost štedno-krednitnih zadruga i predložio formiranje savjetodavnog tijela koje bi određivalo strategiju kreditiranja kompanija prema djelatnosti i regionima u Federaciji Bosne i Hercegovine.