Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak direktora UPFBiH i savjetnika predsjedavajućeg Predsjedništva BiH

Sastanak direktora UPFBiH i savjetnika predsjedavajućeg Predsjedništva BiH

Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević održao je 17. jula 2018. godine sastanak sa savjetnikom predsjedavajućeg Predjesništva BiH Selmom Cvikotićem.

Direktor UPFBiH je tokom sastanka prezentirao aktivnosti Udruženja za poboljšanje poslovnog ambijenta u kojima su prijedlozi izmjena i dopuna pet zakona. Radi se o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenog osiguranja, Zakona o fiskalnim sistemima, Zakona o privatizaciji preduzeća, Zakona o cestovnom prevozu i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom.

Usvajanjem prijedloga zakona koje je uputilo Udruženje, bitno će se poboljšati poslovni ambijent, smanjiti opterećenje rada i siva ekonomija, povećatće se konkurentne sposobnosti privrednih subjekata, a ukoliko se zakoni usvoje u predloženom obliku, doprinijet će se i novom zapošljavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Cikotić je pozdravio napore Udruženja za poboljšanje poslovnog ambijenta.