Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak članova Vlade USK i Grupacije poslodavaca Unsko-sanskog kantona pri UPFBiH

Sastanak članova Vlade USK i Grupacije poslodavaca Unsko-sanskog kantona pri UPFBiH
U Vladi Unsko-sanskog kantona 22. jula 2019. godune održan je prvi sastanak Grupacije poslodavaca Unsko-sanskog kantona pri Udruženju poslodavaca FBiH s Vladom USK. Razgovaralo se o tome kako olakšati rad privatnim subjektima.

Predstavnici Grupacije poslodavaca Unsko-sanskog kantona pri Udruženju poslodavaca FBiH pripremili su te dostavili premijeru Vlade USK Mustafi Ružniću inicijative za rasterećenje privrede i inicijative za uključivanje socijalnih partnera na sjednicama Skupštine USK, odnosno koje će omogući prisustvo i učešće u raspravi u pojedinim radnim tijelima na kojima se raspravlja o pitanjima koja su značajnog interesa za socijalne partnere.

Inicijate se odnose na izmjene i dopune Poslovnika Skupštine USK, donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksa, donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama USK, formiranje koordinacionog tijela za parafiskalne namete u USK, izmjene i dopune Poslovnika o radu Vlade USK, te Inicijativa za donošenje Uredbe o procjeni uticaja propisa.

- Svaki dan se morate baviti nekim papirom, stvori se problem. Uglavnom je to administracija svih nivoa i vi se time bavite. Dobijete neki zadatak kojim se morate baviti, a ne svojim poslom - istakao je predstavnik Grupacije Edin Ibrahimpašić.

Vlada Unsko-sanskog kantona zahtjeve i inicijative Grupacije smatra opravdanim, istaknuto je na sastanku.  

U narednih mjesec dana bit će formirano koordinacijsko tijelo koje će činiti predstavnici Vlade, privatnog i javnog sektora, a koje će imati ulogu da spoji njihove potrebe, mogućnosti i interese.

- Sačinit će se set mjera kako poboljšati privredu, prije svega, kroz pobrojavanje nameta koje naši privrednici imaju i kako ih umanjiti - kazao je premijer USK-a Mustafa Ružnić.