Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Samostalni sindikat radnika rudnika FBiH podržao Inicijativu 20+5+6 UPFBiH

Samostalni sindikat radnika rudnika FBiH podržao Inicijativu 20+5+6 UPFBiH
Članovi Samostalnog sinidkata radnika rudnika Federacije BiH podržavaju prijedloge Udruženje poslodavaca FBiH u okviru „Inicijative 20+5+6", koje se odnose na smanjenje stopa doprinosa, oslobađanje od plaćanja za poreza na dobit za poslodavce koji reinvestiraju dobit i povećanje minimalne plaće proporcionalno smanjenju stopa doprinosa. Riječ je o setu prijedloga novih zakona, izmjena i dopuna postojećih zakona te izmjena i dopuna podzakonskih akata, u cilju rasterećenja privrede i poboljšanja poslovnog ambijenta.

„Većina prijedloga i inicijativa koje je pokrenulo UPFBiH ima podršku Samostalnog sinidkata radnika rudnika FBiH. Potpuno smo spremni za jedan ozbiljan socijalni dijalog i saradnju sa UPFBiH. Ako neko predlaže kvalitetnu metodologiju rasterećenja privrede koja će u konačnici doprinijeti unapređenju životnog standarda zaposlenih, kako onda da kao predsjednik grupacije radnika iz industrijskog sektora to ne podržim ili ne iskažem hrabrost da sam spreman sa onima koje predstavljam to podržati", kazao predsjednik Samostalnog sinidkata radnika rudnika FBiH je Sinan Husić.

U SSRR FBiH smatraju da je sada pravi trenutak da cijeli industrijski sektor podrži sve zdrave inicijative i prijedloge, bez obzira od koga dolaze, kako bi realni sektor zauzeo mjesto u društvu kakvo zaslužuje. Dodaju da bi usvajanje seta zakona iz Inicijative 20+5+6 doprinijelo i zaustavljanju trenda odlaska radne snage iz BiH. Također, u SSRR su stava da smanjenje doprinosa na plaće neće ugroziti budžetske i vanbudžetske fondove.

„Nije nam cilj da rušimo budžete, ali kad već rastu prihodi onda treba i nešto vratiti privredi na osnovu čega može reinvestirati i zaposliti nove radnike. Apsolutno smo spremni na socijalni dijalog i sa Vladom FBiH i sa UPFBiH, a  ako analiziramo stavove Vlade FBiH proteklih dana po pitanju rasterećnja privrede i industrijskih djelatnosti bliže smo stavovima UPFBiH", rekao je Husić.