Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Rezultati ankete o učeničkoj pismenosti u BiH bit će prezentovani početkom decembra 2019. godine

Rezultati ankete o učeničkoj pismenosti u BiH bit će prezentovani početkom decembra 2019. godine
Sastanak Poslovnog vijeća o edukaciji održao se 09. jula 2019. godine u prostorijama UN-a u Sarajevu. Fokus sastanka je implementacija PISA (Program za međunarodnu procjenu učenika) u BiH, a podržali su ga Ambasada SAD i Misija OSCE-a u BiH. Sastanku su prisustvovali i ambasador Sjednjenih Američkih Država u BiH Eric Nelson, predstavnici Delegacije EU u BiH, OSCE-a i kompanija. Ispred Udruženja poslodavaca FBiH sastanku je prisustvovao pomoćnik direktora Zlatan Dedić.

PISA je trogodišnja međunarodna anketa koja ima za cilj da evaluira obrazovne sisteme širom svijeta testiranjem vještina i znanja 15-godišnjih učenika. BiH je po prvi put učestvovala u testiranju prošle godine (2018. godine). Glavni fokus je bio na čitalačkoj pismenosti pored matematičke i naučne pismenosti. Rezultati, koji će biti predstavljeni početkom decembra ove godine, pružit će dokaznu bazu o tome koliko djeca u BiH zapravo uče, te ukazati na ključne aspekte kvalitete osnovnog obrazovnog sistema u zemlji.