Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Regionalna konferencija o socijalnom dijalogu

Regionalna konferencija o socijalnom dijalogu

Sve države iz regiona se susreću sa istim problemima kada je u pitanju socijalni dijalog, a kako bi se on poboljšao, potrebno je da ekonomsko-socijalna vijeća imaju veću uključenost u proces donošenja odluka koje imaju direktne posledice na zaposlene i poslodavce.

To je ocijenjeno na konferenciji „Transparentan socijalni dijalog kao preduslov zdravog i održivog ekonomskog i društvenog razvoja u regionu", koju je organizovala Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) 27. februara 2018. godine.

Predsjednica UPCG, Svetlana Vuksanović, ocijenila je da socijalni dijalog u poslednjih nekoliko godina prkosi svim problemima koji su prisutni u privredama zemalja regiona.

„I pored velikih iskušenja, socijalni dijalog se više puta pokazao kao jedini pravi alat u rješavanju problema te ubrzavanju ekonomskog rasta i razvoja jednog društva. Moramo priznati da je njegov značaj i kvalitet u poslednjih nekoliko godina ojačan, te da u našim zemljama počinje da zauzima ono mjesto koje mu pripada", istakla je Vuksanović.

Ona je rekla da je jasno da se sve zemlje iz regiona susreću sa istim problemima, i da se, kako je navela, isti problemi negdje javljaju prije, a negdje kasnije.

„Iz tog razloga, svakodnevna komunikacija socijalnih partnera predstavlja glavni alat za brže i efikasnije rješavanje svih problema. Ova komunikacija između naših regionalnih partnera je na viskom nivou, ali je moramo i dalje unapređivati", kazala je Vuksanović.

 

Na konferenciji su učestvovali predstavnici Međunarodne organizacije poslodavaca (ILO) i socijalnih partnera iz zemalja regiona - Srbija, Albanija, Makedonija, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Crna Gora.

U toku konferencije održana su dva panela „Socijalni dijalog u regionu, pozitini primjeri i neophodna unapređenja" i „Primjer socijalnog dijaloga u zemljama EU".