Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Regionalna konferencija „Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu“

Regionalna konferencija „Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu“

U Beogradu se od 6. do 8. juna 2018. godine održala regionalna konferencija „Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu" koja je okupila više od 200 ključnih aktera sa Zapadnog Balkana i iz država članica EU, razvojnih partnera, organizacija civilnog društva, predstavnika akademske zajednice i socijalnih partnera. Ispred Udruženja poslodavaca FBiH na konferenciji je učestvovala Mersiha Jusić.

Trodnevni skup je obuhvatio četiri panel diskusije i 13 tematskih radnih grupa posvećeni specifičnim aspektima pitanja države blagostanja. Pored toga, konferencija je pokrenula dvije regionalne inicijative koje će dalje raditi na unapređivanju države blagostanja u regionu: Inicijativu za unapređeno upravljanje u socijalnom sektoru na Zapadnom Balkanu i Inicijativu za politike budućnosti države blagostanja.

Izazovi sa kojima se suočavaju države blagostanja na Zapadnom Balkanu su veliki, djelimično specifični i još izraženiji u odnosu na razvijenije zemlje. Siromaštvo i rizik od siromaštva u državama Zapadnog Balkana su na visokom nivou za evropske prilike. Većina zemalja ima veoma nizak bruto domaći proizvod, nepovoljnu socijalnu situaciju, visoku nezaposlenost i neadekvatne ishode u sferi obra­zovanja i zdravstva, te neefikasnu izvršnu vlast i administraciju. Regionalno specifične izazove predstavljaju visoka emigracija, ve­liki udio dugotrajne nezaposlenosti, kao i rasprostranjena siva ekonomija. U budućnosti može se očekivati da će na države blagostanja posebno uticati i intenziviranje promena u strukturi domaćinstva i ubrzanje europskih integracija. Regionalna inicijativa nastoji da pruži dodatni doprinos tako što će uticati na postojeće procese usmjerene na održive reforme u regionu, kao što su ekonomsko upravljanje i programi ekonomskih reformi, proces pregovora o pristupanju EU, programi reformi politike zapošljavanja i socijalne politike. Jedan od ciljeva je unapređenje socijalne dimenzije europskih integracija na Zapadnom Balkanu.

Ideja regionalne inicijative je da stvori prostor za dugotrajnije promišljanje i ciljano djelovanje kroz godišnje regionalno okupljanje najistaknutijih istraživača i lidera u društvu. Kao dio regionalnog participativnog procesa, godišnja konferencija "Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu” dat će smernice kako da istraživači u društvenim naukama podrže kreatore politika u stvaranju održive socijalne politike usmjerene na potrebe ugroženih grupa.