Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Raiffeisen banka izrazila interesovanje za pristupanje članstvu UPFBiH

Raiffeisen banka izrazila interesovanje za pristupanje članstvu UPFBiH
Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević i direktor Razvoja i podrške za srednja i mala preduzeća Raiffeisen banke Edin Hrnjica održali su 15. januara 2021. godine sastanak.

Pandurević je Hrnjicu upoznao sa aktivnostima Udruženja, koja su u posljednjem periodu najviše bazirana na insistiranju usvajanja prijedloga Udruženja za izmjene i dopune zakona kojima će se omogućiti olakšanje i poboljšanje poslovnog ambijenta, te pomoći u prevazilaženju ekonomske krize uzrokovane pandemijom Covida-19.

„Konačni cilj Udruženja poslodavaca FBiH je ojačati svoje članice, ali i cijeli privredni sektor, što je primarni uvjet da naša država, na svim nivoima organizovanosti, otpočne velikim koracima izlaziti iz postojeće krize i letargije, posebno izražene u periodu pandemije Covida-19", kazao je Pandurević.

Hrnjica je izrazio zainteresovanost za pristupanje jedne od vodećih banaka u Bosni i Hercegovini, Raiffeisen banke, članstvu Udruženja poslodavaca FBiH.