Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Radionica “Dijalog o prioritetima društveno-ekonomske reforme sa poslovnim udruženjima i organizacijama civilnog društva“

Radionica “Dijalog o prioritetima društveno-ekonomske reforme sa poslovnim udruženjima i organizacijama civilnog društva“
Organizacije civilnog društva i predstavnici poslovne i profesionalne zajednice kontinuirano doprinose razvoju boljeg društva i predstavljaju nezamjenjivu vezu između građana i državnih institucija. Njihov glas je moćan i mora se čuti.

Kao dio dijaloga o budućim društveno-ekonomskim reformama u Bosni i Hercegovini, Ambasada Velike Britanije u Sarajevu i Ured Evropske unije u Bosni i Hercegovini organizovali su radionicu koja će služiti kao platforma za organizacije civilnog društva, a kako bi one predstavile svoje stavove i savjetove o aktivnostima u nekoliko odabranih oblasti koje su nedavno identifikovane kao glavni prioritet za poboljšanje socio-ekonomske situacije u BiH.

Radionica "Dijalog o prioritetima društveno-ekonomske reforme sa poslovnim udruženjima i organizacijama civilnog društva" održana je 31. Januara 2019. Godine, na kojoj je učestvovao i direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević.

Preporuke sa radionice će biti obuhvaćene od strane imenovanog i nezavisnog izvjestitelja i podijeljene relevantnim zainteresiranim stranama.