Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Prvi sastanak Koordinacionog tijela za parafiskalne namete KS

Prvi sastanak Koordinacionog tijela za parafiskalne namete KS
U prostorijama Ministarstva finansija KS 29. aprila 2019. godine održan je prvi sastanak Koordinaciong tijela za parafiskalne namete na kojem su, pored domaćina, učestvovali i predstavnici Kabineta premijera Kantona Sarajevo, Ministarstva privrede KS, Ministarstva komunalne privrede i infrasrukture KS i Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo.

Članovi Koordinacionog tijela su dogovorili  način na  koji  će  realizovati  poslove i zadatke koji su im delegirani te  učestalost održavanja sastanaka.  

Na prijedlog predstavnika Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo na sljedećoj sjednici, koja će biti održana 20. maja 2019. godine,  bit će razmatrane inicijative za donošenje Zakona i zmjenama i dopunama Zakona o turizmu Kantona Sarajevo i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo.