Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Prvi edukacijski seminar

Prvi edukacijski seminar

Dualno obrazovanje podrazumijeva edukaciju učenika i u školi i kompaniji, za što je potrebno sistemsko uređenje obrazovanja zakonskim i podzakonskim aktima u Kantonu Sarajevo - kazao je predstavnik Udruženja poslodavaca Federacije BiH Zlatan Dedić tokom seminara "Jačanje kapaciteta ciljnih grupa u dualnom obrazovanju". Prvi od tri edukacijskih seminara održan je 24. aprila 2018. godine u Sarajevu.

Udruženje poslodavaca FBiH u partnerstvu sa Srednjom školom sa saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Srednjoškolskim centrom Vogošća, Javnom ustanovom „Služba za zapošljavanje KS", općinama Kantona Sarajevo, te kompanijom Centrotrans dd Sarajevo implementira projekat „Promocija dualnog obrazovanja na osnovu pilot projekta i edukacije". Projekat se provodi u sklopu krovnog projekta ''Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH'', jednog od 19 takvih partnerstava uspostavljenih u zemlji kojeg Europska unija finansira sa četiri miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), s ciljem prekvalifikacije skoro 2.000 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 općine u BiH.

Suština dualnog obrazovanja je, naglasio je Dedić, povezanost ponude i potražnje radne snage na tržištu rada, što bi rezultiralo povećanim brojem zaposlenih osoba te promjenu sistema u kojem će fokus biti na praktičnoj nastavi u kompanijama.

Na seminaru koji se održao u okviru Projekta Međunarodne organizacije rada "Promocija dualnog obrazovanja na osnovu pilot projekta i edukacije" učestvuju nastavnici te predstavnici kompanija, općina i Službe za zapošljavanje KS-a, a Dedić ističe da je ovaj projekt sačinjen od tri aktivnosti.

Prva je pilot projekt u kojem će 20 učenika iz Srednje škole za saobraćaj i komunikacije i Srednjoškolskog centra Vogošća u drugom polugodištu raditi u kompaniji Centrotrans Eurolines.

- Učestvovat će u praktičnoj obuci i raditi na poslovima automehaničara, autolakirera ili autoelektričara, a nakon završetka školske godine, ukoliko zadovolje uslove, dobili bi posao - kazao je Dedić.  

U okviru projekta će biti održana i edukacija ciljnih grupa, kao i promocija dualnog obrazovanja koja podrazumijeva izradu spotova o učenicima koji su učestvovali u projektu, kao i organiziranje dana otvorenih vrata i info-deskova.

Vlada Kantona Sarajevo je početkom maja usvojila Smjernice za uvođenje dualnog obrazovanja te formirala radnu grupu za izradu nacrta zakona o dualnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo, koji bi bio prvi u Federaciji BiH.   

Ovaj dokument je napravljen uz finansijsku pomoć Europske unije. Stavovi izraženi u dokumentu nisu odraz službenih stavova Europske unije.