Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Provedena evaluacija učinka USAID-ovog projekta ACCOUNT

Provedena evaluacija učinka USAID-ovog projekta ACCOUNT
Misija USAID-a u BiH je posvećena ključnim principima i praksi koja, u okviru agencije, podstiče kulturu orijentisanu ka rezultatima i čini sve kako bi se osigurao jak nadzor implementacije pomoći koju pruža Bosni i Hercegovini. S tim u vezi, evaulacijski tim USAID/MEASURE-BiH Emina Ćosić-Puljić i održali su 06. novembra 2018. godine sastanak sa direktorom Udruženja poslodavaca FBiH Mladenom Pandurevićem s ciljem evaulacije USAID-ovog projekta ACCOUNT.

Naime, ACCOUNT je završen USAID-ov program čija je vrijednost više od milion američkih dolara. Cilj Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva u BiH – ACCOUNT je bio kreirati okružnjenje u kojem će civilno društvo imati korektivnu ulogu i biti nosilac inicijativa i reformi u borbi protiv korupcije. Svrha projekta je da pruži tehničku, savjetodavnu i aktivističku podršku za više od 90 članica Mreže ACCOUNT u njihovom djelovanju na sprečavanju korupcije u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini.

Sastanak je iskorišten kako bi se podijelila iskustva, znanja i mišljenja o pomenutom projektu.