Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Promocijom outsourcing industrije zadržati mladu radnu snagu u zemlji

Promocijom outsourcing industrije zadržati mladu radnu snagu u zemlji
Direktor Udruženja poslodavaca Mladen Pandurević i direktor Asocijacije biznis lidera BiH Erol Mujanović razgovarali su 06. augusta 2019. godine o promociji outsourcing industrije i zadržavanjem mlade radne snage u zemlji.

Izraz outsourcing u engleskom jeziku označava davanje određenoga posla vanjskim dobavljačima, odnosno uzimanje vanjskih dobavljača za određeni posao, odnosno podrazumijeva poslovne procese i aktivnosti kompanija koji se mogu premjestiti na neku drugu lokaciju i iz različitih razloga.

Udruženje poslodavaca FBiH je pokrenulo aktivnosti za donošenje zakonske regulative koja definiše ovu oblast. Naime, Zakona o radu iz 2016. godine ne definira institut privremenog zapošljavanja, niti čak i ustupanje radnika. Izmjene predmetnog Zakona iz decembra 2018. godine također nisu donijele pomak u ovom pogledu. Zakon o radu definira pojam poslodavca i radnika, što predstavlja osnov sudskim organim u odlučivanju o prekršajnoj odgovornosti subjekta koji posluju na principu privremenog zapošljavanja. Društva koja vrše ove usluge su ograničena u pružanju usluga privremenog zapošljavanja, dok su poslodavci uskraćeni za korištenje ove usluge. U skladu sa Članom 7. Zakona o radu, poslodavac je slobodan organizovati rad na način koji on smatra da je optimalan i isto predstavlja autonomno pravo poslodavaca.

Na sastanku je dogovoreno da će se saradnja Udruženja poslodavaca FBiH i Asocijacije biznis lidera BiH odvijati u smislu da predstavnici Asocijacije uzmu učešće u stručnom timu Udruženja koji radi na izradi zakonske regulative o outsourcingu, te da će Asocijacija pomoći Udruženju, odnosno članicama Udruženja u angažovanju radne snage.