Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Projekar „Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije“ odvija se po planu

Projekar „Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije“ odvija se po planu

Na drugoj sjednici Savjetodavnog odbora projekta „Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije", održane 05. aprila 2018. godine, podnesen je Izvještaj o realizaciji projekta u dosadašnjem periodu. Konstatovano je da se Projekat realizuje u skladu sa Operativnim planom aktivnosti, bez obzira što ugovor još nije potpisan sa Međunarodnom organizacijom rada.

Razgovaralo se i o načinu realizacije aktivinosti u narednom periodu. Kompanija Centrotrans će, po završetku praktične nastave, dostaviti prijedlog za izmjenu programa praktične nastave Ministarstvu obrazovanja Kantona Sarajevo, zaključeno je na sjednici.

Neophodna je reforma obrazovnog sistema u dijelu srednjeg strukovnog obrazovanja  a uvođenje modela  dualnog obrazovanja u obrazovni sistem  je dobra prilika za rješenje problema neusklađenosti znanja i vještina sa kojima učenici završavaju školu sa zahtjevima procesa rada u kompanijama.  Kroz dizajnirani i implementirani pilot projekat 20 učenika srednjih strukovnih škola bi bilo osposobljeno i zaposlilo se kod poznatog poslodavca.