Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Privredna komora ZDK podržala stavove i zahtjeve UPFBiH u vezi sa prijedlozima seta zakona iz oblasti javnih finansija

Privredna komora ZDK podržala stavove i zahtjeve UPFBiH u vezi sa prijedlozima seta zakona iz oblasti javnih finansija
Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu zaključaka sa III sjednice Upravnog odbora, pruža punu podršku stavovima i zahtjevima Udruženja poslodavaca Federacije BiH u vezi sa prijedlozima seta zakona iz oblasti javnih finansija u Federaciji BiH.

"Zeničko-dobojski kanton je generator razvoja u Federaciji BiH, koji svoju ekonomsku snagu zasniva na liderskoj poziciji u industrijskoj proizvodnji, kao i izvoznoj orijentaciji privrede ovog Kantona. Stubovi ekonomskog razvoja Zeničko-dobojskog kantona su metalska i metalopreradivacka industrija, drvna i drvoprerađivačka industrija, tekstilna industrija, kao i druge grane industrije u kojima privreda Zeničko-dobojskog kantona, zauzima primat u odnosu na ostale kantone u Federaciji BiH.

Upravni odbor Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona sačinjavaju predstavnici najvećih i najznačajnijih privrednih subjekata iz različitih privrednih grana sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Upravni odbor Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj 3. sjednici održanoj dana 30.09.2019. godine razmatrao set prijedloga zakona iz oblasti javnih finansija u Federaciji BiH, koji su trenutno u proceduri usvajanja pred oba doma federalnog parlamenta. Razmatrani su:

1. Prijedlog Zakona o porezu na doprinose u Federaciji BiH;
2. Prijedlog Zakona o porezu na dohodak u Federaciji BiH;
3. Prijedlog Zakona o racunovodstvu i reviziji u Federaciji BiH;
4. Zakon o porezu na dobit u Federaciji BiH (predložene izmjene).

S tim u vezi, Upravni odbor Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona je zauzeo stav da ponuđeni prijedlozi novih zakonskih rješenja u oblasti javnih finansija u Federaciji BiH nisu u skladu sa dugogodišnjim opravdanim zahtjevima za rasterećenje privrede, jer princip neutralnog efekta, koji se želi postići predloženim mjerama, neće doprinijeti stvaranju povoljnijih uslova poslovanja.

U cilju bar djelimičnog rasterećenja privrede u Federaciji BiH, Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona pruža punu podršku stavovima i zahtjevima Udruženja poslodavaca Federacije BiH u vezi sa prijedlozima seta zakona iz oblasti javnih finansija u Federaciji BiH, a naročito:

1. U prijedlog Zakona o doprinosima ugraditi zakonsku odredbu koja podrazumijeva da se uz predloženu stopu doprinosa od 32,50%, osigura da se u narednim godinama smanjuju stope doprinosa u skladu sa rastom prihoda;

2. U Zakon o porezu na dobit Federacije BiH uvesti poresku olakšicu oslobađanja od plaćanja poreza na dobit u slučaju reinvestiranja dobiti

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona smatra da je neophodno usvojiti set zakona iz oblasti javnih finansija, koji će zaista imati reformski karakter i koji će zaista rezultirati traženim reformama u smislu značajnog rasterećenja privrede i poboljšanja poslovnog ambijenta", navedeno je u dopisu.