Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Prihvaćeni amandmani UPFBiH na Nacrt zakona o sigurnosti i zaštiti na radu

Prihvaćeni amandmani UPFBiH na Nacrt zakona o sigurnosti i zaštiti na radu

Ministarstvo za rad i socijalnu politiku FBiH dostavilo je na mišljenje Udruženju poslodavaca FBiH Nacrt zakona o sigurnosti i zaštiti na radu.

Aktivan rad Udruženja na poboljšanju radnog zakonodavstva i stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta ogleda se u tome što je predlagač pomenutog zakona skoro sve primjedbe iz amandmana Udruženja ocijenio opravdanim i ugradio ih u Nacrt predloženog teksta. Samo tri primjedbe nisu usvojene, a dvije su djelomično usvojene.

Udruženje će i dalje insistirati i raditi na tome da i ove neusvojene primjedbe uđu u konačan prijedlog teksta Zakona prije nego bude upućen u dalju proceduru.

Amandmane UPFBiH na Nacrt zakona o sigurnosti i zaštiti na radu možete preuzeti OVDJE.