Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Prezentovane aktivnosti Udruženja za ukidanje i smanjenje parafiskalnih nameta

Prezentovane aktivnosti Udruženja za ukidanje i smanjenje parafiskalnih nameta

Na inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH, direktor Udruženja Mladen Pandurević održao je 12. aprila 2018. godine sastanak sa šefom USAID-ovog Projekta reforme fiskalnog sistema (FAR) Markom Campbellom. Sastanku je prisustvovala i pravnica Udruženja Jasmina Kurspahić.

Direktor UPFBiH upoznao je Campella o aktivnostima koje Udruženje spovodi na smanjenju i ukidanju parafisklanih nameta te tražio podršku USAID-a.

Jedna od inicijativa Udruženja je osnivanje koordinacionog tijela koje bi se sastajao najmanje dva puta mjesečno s ciljem pregleda postojećih nameta i njihove opravdanosti. Ukoliko bi se ustanovilo da određeni nameti nemaju opravdano uporište, koordinaciono tijelo bi od nadležne institucije tražilo njihovo smanjivanje ili ukidanje.

Također, Udruženje poslodavaca će u narednom periodu uputiti inicijativu za mijenjanje poslovnika Vlade FBiH i domova Parlamenta FBiH s ciljem da se predstavnicima Udruženja osigura učešće u pregledima zakona i podzakonskih akata koje donosi Vlada FBiH i nadležna ministarstva, a kako bi se ustanovilo da li isti donose nova opterećenja za poslodavce i da li su ona opravdana.

Šef USAID-ovog Projekta reforme fisklanog sistema podržao je prijedlog direktora Udruženja da se održi sastanak predstavnika Udruženja, USAID-a, Ministarstva finansija FBiH i premijera Vlade FBiH na kojem bi se razgovaralo o donošenju zakona koji bi definisao poreski sistem u FBiH.

Campbell je podržao inicijative i aktivnosti koje Udruženje sporovi, te je zaključeno da će USAID i Udruženje u narednom periodu nastaviti sarađivati u oblasti fiskalnog sektora što će pomoći stvaranju boljeg poslovnog okruženja, otvaranju novih radnih mjesta, smanjenju korupcije i sive ekonomije te povećanju konkurentnosti domaće privrede.