Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Predstavnici EBRD-a predstavili program "Private Sector Youth Initiative"

Predstavnici EBRD-a predstavili program
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je u procesu osmišljavanja programa Private Sector Youth Initiative (PSYI) u BiH. S ciljem sagledavanjem situacije u ovoj oblasti i identifikacije potencijalnih partnera u implementaciji, Dragana Marjanović i Marko Stermsek iz EBRD-a održali su 24. januara 2019. godine sastanak sa pomoćnikom direktora Udruženja poslodavaca FBiH Zlatanom Dedićem.

Predstavnici EBRD-a napomenuli su da program podrazumeva podršku organizacije kvalitetnih studentskih praksi u firmama koje su u privatnom vlasništvu.

Cilj Inicijative privatnog sektora za mlade jest doprinos smanjenju neusklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada, tako što će okupiti obrazovne institucije i privatne firme u stvaranju prvih poslovnih iskustava za mlade kroz kvalitetnu studentsku praksu i otvaranja puta za mogućnost zapošljavanja.

Pomoćnik direktora Udruženja poslodavaca FBiH Zlatan Dedić istakao je da Udruženje već godinama djeluje na rješavanju ovog problema. Jedan takav oblik djelovanja je i Projekat „Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije" koji se implementira od početka prošle godine, s ciljem usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada, povećanje zaposlenosti u Kantonu Sarajevo, jačanje lokalnog ekonomskog razvoja putem stvaranja sinergije između poslodavaca, obrazovnih ustanova, javnih ustanova za zapošljavanje, općina i NVO.

Prisutni su konstatovali da je razlika između vještina stečenih kroz obrazovanje i vještina potrebnih za rad, dostigle kritičan nivo razilaženja, te su izrazili spremnost na zajedničku saradnju.