Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Predstavljen biografski leksikon „Ko je ko u BiH 2018-2022“

Predstavljen biografski leksikon „Ko je ko u BiH 2018-2022“

Glavni i odgovorni urednik Planjax komerca Bajruzin Hajro Planjac posjetio je 08. maja 2018. godine Udruženje poslodavaca FBiH gdje je razgovarao sa direktorom Udruženja i članonom Izdavačkog savjeta „Ko je ko u BiH" Mladenom Pandurevićem.

Planjac je tom prilikom predstavio novi biografski leksikon „Ko je ko u BiH 2018 - 2022". Riječ je o knjizi u kojoj su zastupljene najkreativnije ličnosti iz Bosne i Hercegovine iz raznih oblasti kao što su nauka, obrazovanje, kultura, umjetnost, ekonomija, privreda, politika, religija, mediji, muzika, sport itd. U knjizi je zastupljen i veliki broj priznatih bh. privrednika, odnosno članica Udruženja poslodavaca FBiH.

Inače, u Redakciji i Izdavačkom savjetu ove publikacije su istaknuti enciklopedisti, leksikografi, profesori, doktori, akademici, pisci, novinari, diplomate i poduzetnic, a leksikon predstavlja svojevrsnu ličnu kartu Bosne i Hercegovine.

Također, Planjac  je predstavio i ediciju „Historija Bosne i Hercegovine 1778 – 1878" prof. dr. Galiba Šljive. Edicija je napisana u kompletu od dvanaest knjiga na skoro osam hiljada stranica, a predstavlja najznačajnije, najvrijednije i najobimnije djelo o tom periodu historije Bosne i Hercegovine nastalom nakon tridesetogodišnjeg istraživanja.