Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Predstavljen „Projekat podrške zapošljavanja u BiH“

Predstavljen „Projekat podrške zapošljavanja u BiH“

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i predstavnici ureda Svjetske banke za BiH 12. marta 2018. godine su u Sarajevu predstavili „Projekt podrške zapošljavanju u BiH". Na pomenutom događaju ispred Udruženja poslodavaca FBiH prisustvovala je Mersiha Jusić, sekretar UPFBiH.

Projekat će trajati četiri godine, a očekuje se zapošljavanje oko 23.000 osoba i to mladih, dugoročno nezaposlenih, osoba s niskim kvalifikacijama, osoba u dobi od 40 godina i više, te socijalno ugroženih osoba. U svim navedenim kategorijama najznačajnijim će se  smatrati zapošljavanje žena s ciljem da se generalno podigne nivo zapošljavanja žena.

Sam Projekat uključuje kredit Svjetske banke u iznosu od 50 milion eura, od čega 29 miliona eura pripada Federaciji BiH. Projekat će prevoditi Federalni zavod za zapošljavanje, a Ministarstvo za rad i socijalnu politiku FBiH će vršiti monitoring za rad.

Šef ureda Svjetske banke za BiH Emanuel Salinas naglasio je da Projekt podrške zapošljavanju riješava jedan od najbitnijih ciljeva za BiH a to je otvaranje radnih mjesta i stvaranje boljih radnih mjesta.