Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Predstavljen „Bijeli papir“, dokument o preprekama ka uspješnom poslovanju

Predstavljen „Bijeli papir“, dokument o preprekama ka uspješnom poslovanju

Američka trgovačka komora (AmCham) u BiH predstavila je 12. juna 2018. godine svoj prvi  ''Bijeli papir'' i akcijski plan za realizaciju ''Bijelog papira''. U pitanju je  dokument u kojem su predstavljene prepreke koje stoje na putu američkim te drugim međunarodnim investitorima, domaćim kompanijama, članovima Američke trgovačke komore, ka uspješnom poslovanju u BiH. Predstavljanju „Bijelog papira" ispred Udruženja poslodavaca FBiH je prisustvovao Zlatan Dedić.

Prepreke su dijagnosticirali sami američki investitori, AmCham BiH i gosti "Američkog biznis foruma za promociju i umrežavanje”. Ovaj skup održan je prošle godine u septembru u Banjoj Luci. Organizirao ga je AmCham u saradnji s Ambasadom SAD u BiH.  

Ambasadorica SAD Maureen Cormack pred prezentaciju ''Bijelog papira'' naglasi je da Američka trgovačka komora u BiH ima potpunu podršku Ambasade SAD pri rješavanju prepreka koje su naznačene u ovom dokumentu.

Ona je pozvala članove Komore da se aktiviraju jer samo ujedinjeni i aktivni članovi stvaraju komoru koja može biti lider u donošenju uspješnih reformskih promjena u BiH.

AmCham BiH će svoj strategijski plan predstaviti u septembru. Najavljeno je da će se detaljno uraditi spisak prepreka za svaki sektor posebno.