Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Poziv na dostavljanje primjedbi na Uredbu o izmjeni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1

Poziv na dostavljanje primjedbi na Uredbu o izmjeni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija objavilo je tekst Prijedloga uredbe o izmjeni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1.

Molimo da svoje sugestije i primjedbe na Prijedloga uredbe o izmjeni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1 dostavite najkasnije do 12.07.2022. godine na mail j.kurspahic@upfbih.ba.