Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Poslodavci traže rastećenje privrede

Poslodavci traže rastećenje privrede

Udruženje poslodavaca FBiH je sa partnerskim institucijama - Vijećem stranih investitora, Agencijom za unapređenje stranih investicija u BiH, Privrednom komorom FBiH i Privrednim udruženjem predstavništva njemačke privrede u BiH - organizacijama koje okupljaju privredne subjekte koji čine 60 posto realnog sektora u FBiH a zapošljavaju 70 posto od ukupnog broja zaposlenih, u oktobru i novembru održalo deset javnih rasprava o Nacrtu zakona o doprinosima, Nacrtu zakona o porezu na dohodak i Zakonu o porez na dobit. Rasprave su održane u Gračanici, Tuzli, Bihaću, Tešnju, Zenici, Travniku, Širokom Brijegu, Mostaru, Goraždu i Sarajevu, a učestvovalo je oko 500 poslodavaca, predstavnici državnih institucija, članovi akademske zajednice, privrednih i obrtničkih komora, općina, te gradske uprave i gradskih vijeća.

Ove zakone ponudila je Federalna vlada, ali poslodavci tvrde da odredbe zakona nisu u skladu s Reformskom agendom te da neće doprinijeti poboljšanju poslovnog ambijenta i povećanju stranih investicija, a u praksi će dođi i do blagog opterećenja privrednika.

Na pres-konferenciji održanoj u Sarajevu 28. novembra 2017. godine naglasili su da oni žele stabilno pravno okruženje odnosno poresku predvidivost da bi mogli planirati daljnje ulaganje i povećanje broja zaposlenih jer stalnom promjenom zakonskih rješenja stvara se nesigurnost. 

Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević pojasnio je da je u zakonu o doprinosima osnovni zahtjev poslodavaca smanjenje stope doprinosa, a kada je u pitanju zakon o porezu na dohodak zatraženo je da se zadrži jedna stopa poreza te da dividenda bude do deset posto.

- U zakonu o porezu na dobit zatraženo je uvođenje poreskih olakšica po osnovu izvoza, reinvestiranja i zapošljavanja osoba s invaliditetom - dodao je Pandurević.

Na javnim raspravama o ovim zakonima ponovljen je i zahtjev, kaže Pandurević, da se organizira sastanak s premijerom i ministricom finansija FBiH, Fadilom Novalićem i Jelkom Miličević.

Kao pozitivne odredbe zakona predsjednik Udruženja poslodavaca BiH Adnan Smailbegović naveo je pojednostavljenje obračuna plata, a radnicima će sve naknade biti upisane u penzioni staž, ali ipak upozorio je da novi zakoni donose nova opterećenja za niže plate u korist većih plata.

Predsjednik Upravnog odbora Vijeća stranih investitora Branimir Muidža kazao je da BiH ima jedan od najnižih BDP-a u Evropi, veliki je broj nezaposlenih, a visina stranih investicija u posljednje dvije godine iznosi samo oko 260 miliona eura.

- Siva ekonomija trenutno se procjenjuje na nivo između 30 do 50 posto BDP-a. Svrha i cilj ovih zakona trebala bi biti da se što više zahvati u tu sivu zonu kako bi radnici imali što niže troškove i to bi potaklo ekonomiju i zapošljavanje - mišljenje je Muidže.

Udruženje je pripremilo 80 primjedbi na pomenute zakone, te su sve primjedbe Udruženja poslodavaca FBiH u formi amandmana podržane, a učesnici su tokom rasprava iznijeli još 12 konkretnih prijedloga, a koje će Udruženje ugraditi u konačni tekst amandmana koji će biti upućen nadležnim institucijama i Vladi FBiH.

Udruženje poslodavaca FBiH očekuje od predstavnika vlasti da razmotre i argumentovane primjedbe ugrade u konačan tekst zakona, jer poslovna zajednica neće podržati ovakva predložena zakonska rješenja.