Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Podržane inicijative Udruženja poslodavaca FBiH

Podržane inicijative Udruženja poslodavaca FBiH
Incijativa Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine za donošenje seta zakona o rasterećenju privrede i poboljšanju poslovnog ambijenta u Federaciji BiH podržana je većinom glasova na tematskoj sjednici Zastupničkog doma Federalnog parlamenta.

Zaključeno je da zakone treba da pripreme Federalna vlada i resorna ministarstva te da ih upute u parlamentarnu proceduru u roku od 60 dana, u skladu s Ustavom FBiH. Vlada je zadužena  da u istom roku bude održana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH.

Posljednji zaključak sa sjednice je da dva akta iz ovog seta - zakoni o doprinosima i o porezu na dohodak - ne mogu biti razmatrani ako među njima ne bude i treći, zakon o povećanju minimalne plaće u FBiH, što je bio uvjet zastupnika Socijaldemokratske partije BiH i Saveza za bolju budućnost BiH.

Udruženje poslodavaca FBiH, inicijator današnje sjednice, sredinom marta je iniciralo Vladi i Parlamentu FBiH usvajanje zakona čiji su ciljevi rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta u FBiH i BiH. Među njima je pet zakona o izmjenama i dopunama zakona koje su Vladi i Parlamentu FBiH dostavljeni sredinom 2018., a odnose se na zakone o zdravstvenom osiguranju, o fiskalnim sistemima, o cestovnom prometu, privatizaciji preduzeća, profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljvaju i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Poslodavci predlažu da Parlament razmotri te akte po skraćenom postpuku.

Udruženje poslodavaca FBiH pripremilo je još 20 tekstova zakona među kojima su novi tekstovi zakona o finansijskom poslovanju, registraciji privrednih društava, stečaju, zaštiti na radu, štrajku, mirnom rješavanju sporova, posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, porezu na dohodak sa analizom, doprinosima sa analizom, računovodstvu i reviziji, federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih administrativnih taksi te o Ekonomsko-socijalnom vijeću (ESV) FBiH.

Također su pripremljene izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakona o privrednim društvima, Zakona o fiskalnim sistemima, Zakona o porezu na dobit, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o naftnim derivatima te Zakona o sudskim taksama u postupku pred Vrhovnim sudom FBiH.

- Mi moramo stvoriti pretpostavke za jedan ubrzan ekonomski rast. Ono što nam se u posljednje vrijeme dešava je sve intenzivniji odliv radnosposobnog stanovništva i s tim bi vrlo brzo mogli imati značajan problem. Siva ekonomija je jedan od velikih problem BIH. Prema procjenam ona čini 20 do 25 posto GDP. To je nešto protiv čega ćemo se morati boriti, kazao je Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH.

Istaknuo je da žele partnerski odnos s Vladom, Parlamentom, Sindikatom i svima drugima.

- Mjere koje predlažemo će neminovno dovesti do ekonomskog rasta i povećanja životnog standarda. Spremni smo odustati od bilo koeg našeg prijedloga za koji se pokaže i utvrdi da nema širi društveni značaj, rekao je Smailbegović.

U ime poslodavaca Safudin Čengić kazao je da zakoni koje je Udruženej poslodavaca predložilo sigurno nisu jedini koje treba mijenjati. Pozvao je vlast da "s dozom ghrabrosti uđete u izmjene zakona i donošenje novih zakon, jer bez toga nećemo moći mijenjati stanje".

- Sve što država da pogodnosti dat ćemo to sve radnicima. Nećemo to pretvarati u akumulaciju za Violetu nego ćemo dati zaposlenicima. Bez zadovoljnog radnika nema ni dobrog proizvoda. Mislim da bi trebalo što brže razmotriti pa usvojiti zakone jer sigurno manje-više ne treba se uopće bojati da će smanjenjem biti manji prihodi, kazao je vlasnik Violete Petar Ćorluka.

Klubovi stranak podržali su inicijative Udruženja te istakli da je neophodno zajedno djelovati u poboljšanju poslovnog ambijenta.