Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Po osnivanju, Udruga poslodavaca Široki Brijeg pristupa članstvu UPFBiH

Po osnivanju, Udruga poslodavaca Široki Brijeg pristupa članstvu UPFBiH

Direktor Udruženje poslodavaca FBiH Mladen Pandurević održao je 20. septembra 2018. godine sastanak sa budućim predsjednikom Udruge poslodavaca Široki Brijeg Mariom Čolakom i saradnicima. Sastanak je održan na inicijativu Čolaka koji je izvijestio direktora Udruženja poslodavaca da je upoznat sa radom i aktivnostima Udruženja te da je Udruga zainteresovana za kolektivno pristupanje Udruženju. Dodao je da će učlanjenje predložiti na sjednici Upravnog odbora.

Nakon učlanjenja Udruge, pristupit će se osnivanju Grupacije poslodavaca Zapadnohercegovačkog kantona i formiranju ekonomsko-socijalnog vijeća za taj kanton, dogovoreno je na sastanku.