Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Parafiran Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine

Parafiran Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine

Nakon pregovora koji su uspješno vođeni u proteklom periodu, pregovaračkih timovi Udruženja poslodavaca FBiH i Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti na sastanku održanom u Sarajevu 06. aprila 2018. godine usaglasili su sve odredbe i parafirali Kolektivini ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u FBiH.

Svečano potpisivanje Kolektivnog ugovora bit će upriličeno 09. aprila 2018. godine u Hotelu Mostar (Kneza Domagoja bb, Mostar) u 12:00 sati.