Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Otvoren ured Udruženja poslodavaca FBiH u Tuzli

Otvoren ured Udruženja poslodavaca FBiH u Tuzli
Grad Tuzla i Udruženje poslodavaca FBiH danas su potpisali Ugovor o najmu prostorija, čime su se stvorili preduslovi za otvaranje ureda ovog Udruženja u Tuzli.

"Udruženje je u posljednje vrijeme omasovljeno brojem članica sa područja Tuzlanskog kantona, te se stvorila potreba za otvaranjem ureda, a sa ciljem pružanja boljih usluga članstvu i stvaranja povoljnijeg poslovnog okruženja. Ured će biti otvoren za potrebe Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona pri UPFBiH, a pružat će članovima besplatne pravne savjete, pravnu pomoć, informacije bitne za njihovo poslovanje i ostale usluge koje Udruženje poslodavaca FBiH osigurava svom članstvu”, istakao je Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca FBiH.

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović ističe da im je cilj da svaki zahtjev poslodavaca, bilo da se radi o udruženjima Federacije, Kantona ili Grada, što prije realiziraju.

"Mi nastojimo sektoru biznisa, posebno realnom sektoru, napraviti svaku vrstu pogodnosti, a da se što više razviju i da zaposle što veći broj ljudi jer nam je nezaposlenost veliki problem. Spremni ići i sa zakonskim inicijativama, zajedno sa udrženjima poslodavaca, da se nameti na platu smanje, kako bi plate bile veće, jer su te male plate jedan od uzroka odlaska mladih. Pitanje je kako će nam biti u idućoj građevinskoj sezoni. Mnoga gradilišta neće moći krenuti, a slična situacija je i u nekim drugim sektorima. Treba nam ta sinergija, jer ti ljudi rade najvažniju moguću stvar, zapošljavaju, rješavaju problem velike stope ne zaposlenosti”, izjavio je Imamović.